Skip to main content

Modtager af Sønderborg i Arbejde-mærket 

Fredag den 26. januar 2024 modtog Erling Høi-Nielsen A/S og andre virksomheder fra Sønderborg Kommune, Sønderborg i Arbejde-mærket. Mærket er blevet givet til Erling Høi-Nielsen A/S og de andre virksomheder, fordi vi har taget et socialt ansvar. 

At tage et større samfundsansvar og hjælpe mennesker i udsatte positioner, er noget som altid har lagt os på sinde. Det var derfor til stor glæde for os, da Styregruppen for Sønderborg i Arbejde besluttede, at der skulle noget mere fokus på socialt ansvarlige virksomheder, gennem Sønderborg i Arbejde-mærket. 

Vi har fået tildelt Sønderborg i Arbejde-mærket, da vores virksomhed ligger i Sønderborg kommune og vi har ydet en indsats inden for mindst 2 ud af 3 følgende områder: 

  1. Det rummelige arbejdsmarked

Virksomheden giver plads til mennesker i udsatte positioner

  1. Trivsel og sygefravær

Virksomheden bekæmper sygefravær og dårlig trivsel

  1. Uddannelse og livslang læring

Virksomheden bidrager til styrkede kompetencer og uddannelse for fremtidens arbejdskraft

Vi er stolte over at have modtaget Sønderborg i Arbejde-mærket sammen med så mange dygtige erhvervsdrivende og at vi alle er enige om, at vi har et fælles ansvar. 

——

Recipient of Sonderborg at Work certificate 

On Friday, January 26 2024 Erling Høi-Nielsen A/S and other companies based in Sonderborg municipality, received the Sonderborg at Work-certificate. The certificate is given to Erling Høi-Nielsen A/S and the other companies because we’ve taken on social responsibility. 

To take a greater responsibility within the community and helping people in vulnerable positions, has always been something close to our heart.  Which is why it was a great joy of ours, when the board of Sonderborg at Work decided that there is a need to be a greater focus on socially responsible companies. And they are putting focus on this, through the Sonderborg at Work certificate. 

We’ve been granted the Sonderborg at Work certificate, because our company is based in Sonderborg municipality, and we have worked with at least two out of the three following areas: 

  1. A spacious labor market

The company makes room for people in vulnerable positions 

  1. Well-being and sick leave  

The company fights sick leave and poor well-being

  1. Education and lifelong learning 

The company contributes to strengthening employee skills and providing education for the coming workforce 

We are proud to have received the Sonderborg at Work-certificate together with so many great companies. It’s a joy to see that we all agree upon the fact that we have a shared social responsibility in our municipality.